Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas spolku Studentlife z.s.,

IČ: 01660756, se sídlem K. Čapka 891/25, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR”) a zároveň i ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, aby zpracovával tyto údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefon,
 • číslo účtu,
 • fotografie a videa pořízená spolkem,
 • konkrétní fakultu Univerzity Palackého, na které bude účastník studovat.

Tyto údaje je z organizačních potřeb akcí pořádaných spolkem Studentlife z.s. nutné zpracovat za účelem provádění zákaznických soutěží; marketingových a obchodních aktivit správce; včetně činností zahrnující vyhodnocování klientských dat, včetně jejich profilování, za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace služeb, jakož i zasílání aktuálních informací.
Dále uděluji souhlas s užitím pořízených fotografií a videí, ať už v podobě hmotné nebo digitalizovaného (nehmotné) pro veškeré propagační účely spolku, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, IG, FB, tiskoviny).
Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu nebo do odvolání souhlasu.
Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i správcem vybraní zpracovatelé. Zpracovatelem může být i třetí strana (např. ubytovací zařízení).

Dle GDPR máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět;
 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu (info@seznamovakup.cz), doručením dopisu na
kontaktní adresu či využitím jiného komunikačního prostředku (např. telefonicky: +420 733 585 033)

Studentlife z. s.
SEZNAMOVÁK pro studenty Univerzity Palackého
+42​0 7​33 585 033
info@seznamovakup.cz
www.seznamovakup.cz
IČ: 01660​756